Tijd is schaars, hoe ga je daar bewust mee om?

Leestijd: 5 minuten

Tijd is schaars, dus moet je daar goed mee omgaan. Omdat tijd beperkt is, is het belangrijk je bewust te zijn van welke keuzes je maakt en prioriteiten te stellen. Waar besteed jij je tijd aan? En zijn dat de dingen waaraan je je tijd wilt besteden?

Leiden of laten leiden

Ook ik liet me leiden door veel externe factoren. De telefoon aannemen op momenten dat ik net de concentratie te pakken had voor een lastig stuk, e-mailberichten van (potentiële) opdrachtgevers en vragen van collega’s tussendoor beantwoorden, met als gevolg dat ik deadlines op het nippertje en gestrest (niet) haalde.

Als het maar af is, daarna kan ik ontspannen

Daarbovenop hanteerde ik het principe ‘als het maar af is, dan kan ik daarna ontspannen’. Dat werkte aardig, totdat de kinderen er waren. Ik kwam er toen achter dat als je wilt ontspannen en leuke dingen doen, je dat veel meer moet plannen en organiseren. En dat het huishouden nooit af is.

Dit samen met dat ik graag tijd aan mijn werk besteed, maakte dat ik het principe van het besteden van mijn tijd anders moest gaan benaderen. Sommige dingen in het huishouden konden wellicht in minder tijd, zoals koken of op minder verschillende plekken boodschappen halen. Dit betekende dat ik heel veel kleine veranderingen doorvoerde wat me veel energie kostte en te weinig (tijd) opleverde.

Nieuw systeem voor meer tijd en ruimteTijd en ruimte voor leuke dingen doen

Bovendien besteedde ik minder tijd aan de dingen die mij energie geven als sporten, sociaal leven en het werken aan mijn persoonlijke doelen. Ook mijn partner ervoer minder ruimte. Tijd om op zoek te gaan naar een nieuw systeem voor ons gezamenlijke huishouden.

Tijdens mijn zwangerschap hadden mijn partner en ik in grote lijnen wel gesproken over de taakverdeling, maar bij het hebben van kind(eren) kwam meer kijken dan we van tevoren hadden verwacht. Om ons niet te verliezen in alles wat ‘moet’, begonnen we met op gezette tijden met elkaar te bespreken wat we willen. Zowel op lange als korte termijn, en als gezin en als individu.

Hiervoor plannen we actief tijd in onze agenda’s. Dit helpt ons om de tijd die we hebben allebei te besteden aan onze doelen waardoor we volop genieten van de dingen die we met en zonder elkaar en als gezin doen. Tijd is schaars en daar zijn we ons van bewust, zo spenderen we de tijd aan de dingen die voor ons belangrijk zijn. Het maakt het leven weer iets leuker.

Ook meer tijd voor leuke dingen?

Klanten help ik graag bij het leuker maken van hun leven door het zo te organiseren dat het (nog) beter werkt. Ook jullie tijd is schaars, dus onze gezamenlijke tijd moeten we zo goed mogelijk besteden. Dit zodat op de lange termijn de minder leuke dingen minder tijd kosten en er dus meer ruimte is voor leuke dingen en persoonlijke groei.

Doelen bepalen en ‘ja’ en ‘nee’ zeggen tegen taken

Veel van wat we doen kunnen we efficiënter organiseren, maar het effect daarvan is dat we nog meer gaan doen. En dat voorziet niet in de behoeft aan meer rust en ruimte. Daarom is het allereerst belangrijk dat je keuzes moet maken in waar jij je tijd aan wilt besteden. Om dit goed te kunnen doen, dien je eerst je doelen te bepalen. Lees ook mijn artikelen Wat zijn jouw keien voor en Je doelen bepalen  over hoe je dat doet.

‘ja’ en ‘nee’ zeggen tegen taken

Heb je je doelen helder, dan helpt de Eisenhower matrix, later uitgewerkt door Stephen R. Covey, je een afweging te maken in taken voor de korte en lange termijn. Je weet dus tegen welke taken je ‘ja’ en ‘nee’ kunt zeggen. Dit door te beoordelen of de taak die op je afkomt die urgent of belangrijk is en of jij de aangewezen persoon bent voor uitvoering van die taak.

Overzichtelijke to-dolijst

Hiermee kom je tot een overzichtelijke to-dolijst per dag of week en een planning voor de lange(re) termijn. Neem daarin ook steeds je eigen doelen (dat wat jij wilt) mee en zorg dat die ook een plekje krijgen op jouw to-dolijst.

In onderstaand schema staat ‘belangrijk’ voor de dingen die bijdragen aan jouw (lange termijn)doelen en die je goed kunt plannen. Urgent zijn de dingen die snel af moeten.

Eisenhower matrix ja en nee zeggen tegen taken

Eisenhower matrix: ‘ja’ en ‘nee’ zeggen

Belangrijk of urgent

De urgente en belangrijke dingen zijn taken die niet kunnen wachten. Bijvoorbeeld taken met deadlines op zeer korte termijn zoals een spoedklus voor een klant of een nieuwsbrief die af moet. Maar ook wanneer je kind onverwachts direct van school of de opvang moet worden opgehaald.

De belangrijke, niet-urgente taken kun je plannen. Denk hierbij aan het je opgeven voor een cursus, het volgen van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied, het onderhouden van je sociale netwerk, het plannen van een vakantie, uitje, etc.

Dan komen we bij de urgente, niet belangrijke dingen. Dit wil niet zeggen dat het niet belangrijk is, alleen dat het voor jou niet belangrijk is. Het is niet noodzakelijk dat jij deze taak op je neemt, bijvoorbeeld omdat het geen onderdeel uitmaakt van jouw takenpakket. Denk ook aan bepaalde telefoontjes, vragen van collega’s of andere onderbrekingen die niet bijdragen aan het bereiken van jouw doelen.

Ten slotte zijn daar de niet urgente, niet belangrijke dingen zoals je laten verleiden tot zinloos online shoppen, surfen, roddelen; dingen die je tijd verspillen. Schrap dit zoveel mogelijk.

Meer tips

Je hebt met deze tips enkele tools in handen gekregen om je kostbare tijd te besteden aan de dingen die voor jou belangrijk zijn. Hiermee ervaar je dagelijks meer voldoening in je leven. Op zoek naar meer tips of vragen? Neem contact met me op.

Meer lezen

Het bepalen van je doelen: Wat zijn jouw keien?
Keien
Doelen vertalen naar een haalbaar stappenplan: Doelen bereiken
Bakfiets ViaRosa
Prioriteiten Effectieve keuzes in leven en werk

Prioriteiten – Effectieve keuzes in leven en werk, Stephen Covey

De edele kunst van not giving a f*ck, Mark Manson

 

 

Geplaatst in Ruimte, Tijd.