Privacy statement

In dit privacy statement hebben we beschreven hoe we met jouw gegevens omgaan. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die contact met ons opnemen.

Onze gegevens
ViaRosa
KvK 70559325

Heb je vragen? Neem contact met ons op via info@viarosa.eu of telefonisch via 06-24346660.

Persoonsgegevens
De volgende gegevens die wij van je ontvangen verwerken we:
a. Naam
b. E-mailadres
c. Telefoonnummer
d. Bedrijfsnaam
e. Offerte- en factuurnummer(s)
f. Adresgegevens
Deze gegevens hebben we van jou ontvangen bij de aanvraag van een offerte of een andere vraag. Bij het verwerken van gegevens maken we de afweging tussen het privacybelang en ons belang of wettelijke verplichting. Wij bewaren niet onnodig gegevens.

Doeleinden

We verwerken je gegevens alleen indien dat mag volgens de AVG en UAVG alleen voor de volgende doeleinden.

Contact
Je bent met ViaRosa in contact getreden via e-mail, ons contactformulier op de website of telefoon. Daarbij hebben we gegevens van je ontvangen. Deze gebruiken we zodat we kunnen reageren op je (aan)vraag. De gegevens die we van je hebben ontvangen bewaren we maximaal 5 jaar. Zo kunnen we zien waarover we voor het laatst contact hebben gehad zodat we je vraag adequaat kunnen beantwoorden.

Offertes
Heb je een offerte aangevraagd, dan verwerken we je gegevens om je een gericht aanbod te doen. Deze offerte bewaren we 8 jaar. Hiertoe zijn we wettelijk verplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Ook bewaren we deze graag zodat we weten of je al eerder een aanvraag bij ViaRosa hebt ingediend.

Facturen
Indien een offerte wordt omgezet tot een opdracht, dan verwerken we de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van de opdracht. Dat zijn je naam, adres en e-mailadres en eventuele andere benodigde gegevens voor het sturen van een correcte factuur. Door het voldoen van de factuur krijgen we inzage in het rekeningnummer en de rekeninghouder. Ook facturen en betaalgegevens bewaren we 8 jaar.

Doorgifte
ViaRosa deelt je gegevens met de volgende derden:
• Hosting van onze website en e-mailadressen
• WordPress
• Boekhouder
• Telefoondiensten
• Bezorgdiensten
• Klantenadministratie

Jouw rechten
Uiteraard heb je zeggenschap over wat we doen met je gegevens. Wil je een van onderstaande rechten uitoefenen, neem dan contact op via info@viarosa.eu

Inzage, verwijderen en corrigeren
Je kunt bij ViaRosa een verzoek tot inzage in je gegevens indienen en deze laten verwijderen of corrigeren.

Beperken van verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld wanneer wij jouw gegevens niet meer nodig hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw gegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je kunt je gegevens bij ons opvragen. Je ontvangt deze op een overzichtelijke manier zodat je deze over kunt dragen. Hiervoor moet je ons toestemming hebben gegeven voor het verwerken van je gegevens.

Toestemming intrekken
Je kunt te allen tijde de toestemming die je ons hebt gegeven voor het verwerken van je gegevens intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

Klachten
Indien je klachten hebt over hoe we met je gegevens omgaan, kun je het recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens uitoefenen.

Wijzigingen

Indien sprake is van een nieuwe privacyverklaring, bijvoorbeeld doordat we anders zijn gaan werken, publiceren wij deze op onze website. Dergelijke wijzigingen communiceren we met jou als deze direct op jou van toepassing zijn.